Öğretim Üyeleri

Görevde Olan Öğretim Üyeleri

 

Prof. Dr. Vahit ÖZMEN

1972 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden   birincilikle mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı ve 1982 yılında “ Heparinli total kan değişiminin deneysel endotoksik şokta tedavi değeri”  isimli teziyle Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Askerlik görevini, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nde yerine getirdi. 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi Cerrahi Kliniğinde zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü Başasistan olarak yaptı. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak  göreve başladı.

Klinikte ilk olarak kadavradan Böbrek Transplantasyonu yapan ekip içerisinde görev aldı ve iki yıl
süre ile çalıştı. 1987 yılında Genel Cerrahi Doçentlik Sınavını kazanarak Doçent oldu. 1989 yılında Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği ve Ünitesi’nin kuruluşunda görev aldı. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri Louisiana Eyaleti New Orleans şehrinde bulunan Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği tarafından davet edildi. Postdoctoral  Fellow ve Misafir Ögretim Üyesi olarak iki yıl görev yaptığı bu klinikte, Cerrahi Onkoloji- Meme Kanseri ve Gastroenteroloji konularında deneysel ve klinik çalışmalar yaptı.  1991 yılında yurda döndü. Laparoskopik Cerrahi Girişimler ve Endoskopi yapmaya başladı ve bu konuda diğer arkadaşlarıyla birlikte bugüne kadar toplam 50’ye yakın kurs verdi. 1993, 1995 ve 1997 yılları Ekim ayı içerisinde M. D. Anderson Cancer Center ve Houston Methodist Hospital’da, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Mayo Clinics, Rochester’da kısa aralıklarla çalıştı. 1995 yılında Profesör oldu.

American College of Surgeons (F.A.C.S.) ve  American Society of Colorectal Surgery  (M.A.S.C.R.S.) üyesidir.  Dünya Meme Sağlığı Derneği’nin {World Society of Breast Health (WSBH)} Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Meme Hastalıkları Dergisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası’nda Yardımcı Editörlük yapmıştır. Meme Sağlığı Dergisi’nin Editörü ve çok sayıda derginin Yayin Kurulu Üyesi’dir. 2000- 2004 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Türkiye Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Kurulu Başkanı’dır. Meme Kanseri ve Gastroözofajeal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi özel araştırma ve çalışma konularını oluşturmaktadır.

Halen İstanbul Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Florence Nightingale Hastanesi Konsültan Cerrahıdır.

Prof. Dr. Abdullah İĞCİ

img

25.5.1953 yılında  Malatya’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimimi  Malatya’da  tamamladı.   1971 yılında  İstanbul  Tıp Fakültesine girdi.  24.4.1977  tarihinde mezun oldu.  1978 yılında arasında İstanbul Tıp Fakültesi  genel cerrahi  anabilim dalında  genel cerrahi ihtisasına başladı. 29.6.1983  tarihinde “ Kronik Karaciğer Hasarlı Sıçanların Karaciğeri içine İzole Karaciğer Hücre Transplantasyonunun Etkisi”  başlıklı tez ile genel cerrahi uzmanı oldu.  1983 – 1985  yılları arasında  2 yıllık zorunlu hizmetini Bilecik Devlet hastanesinde  genel cerrahi uzmanı ve başhekim olarak  tamamladı.  1.12.1985 –  31.1.1986’da  Ankara Etimesgut’ta temel askerlik eğitimini yaptı. 1.2.1986 –  31.3.1987  yılları arasında  Kütahya Hava Hastanesinde askerlik görevini  tamamladı.  1987 – 1989  yılları arasında Yalova Devlet hastanesinde  genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı.  1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında  uzman araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği ve Ünitesi’nin kuruluşunda görev aldı. 1989 yılından beri her hafta yapılan ( 856. Toplantısı yapılmakta) Meme kanseri konseyi toplantılarının organizasyonu ve yürütülmesinde görev aldı.  4.10. 1991 tarihinde genel cerrahi doçentlik sınavına girerek doçent  ünvanı aldı.

1.10.1994 – 31.3.1995 yılları arasında Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi Tıp

Fakültesinde  Meme Hastalıkları kliniği ve Cerrahi Onkoloji  laboratuarında Research

Fellow olarak çalıştı.    1997 yılında   Fellow  of American  College of Surgeons

(F.A.C.S.) olarak kabul edildi.   1000 kişi katılımlı (konusunda en geniş katılımlı) 4.

Ulusal meme hastalıkları kongresini (İstanbul-Lütfü Kırdar), Japonyadan Mide kanseri

konusunda uzman Dr Sasakoyu davet ederek canlı ameliyat yayını ve bilimsel

toplantısını, Rektum kanseri konusunda İngiltere”den Dr Heald ı davet ederek canlı

ameliyat yayını ve bilimsel toplantısını, 13 Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim

toplantısının organizasyonunun düzenlenmesinde katılımcı, düzenleyici ve konuşmacı

olarak görev aldı. 3 adet GIS mezuniyet sonrası eğitim kursu düzenlenmesi , bir çok

kongre ve kursta : Mide kanseri, laparoskopik rektum kanseri, meme kanseri konusunda

konuşmacı , tartışmacı olarak görev aldı. 2000 yılından beri Alt ve Üst gastrointestinal

endoskopi yapmaktadır

1997 yılında Cerrahi Onkoloji Derneğinin kuruluşunda kurucu üye ve başkan olarak

hizmet etti.  Cerrahi Onkoloji dergisi yayınlanmasında editör olarak katkı sağladı.

Yoğun Olarak İlgilendiği Alanlar:

Meme Hastalıkları (kanser ve selim hastalıkları)

Gastrointestinal Sistem  kanserleri

Pankreas kanseri, Laparoskopik cer

27.2.1997 yılında profesör  oldum.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongrelerde sunulmuş ve dergilerde  yayınlanmış 118 bilimsel çalışmalarım olup,  ayrıca 2 kitapta 3 ayrı bölüm tarafımdan yazılmıştır.

Halen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi  olarak çalışmaktayım. Fakülte yönetim kurulu üyesiyim.  Gastrointestinal Kanser cerrahisi, laparoskopik cerrahi ve Meme hastalıkları  cerrahisi ağırlıklı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Evliyim , iki çocuğum var, ingilizce biliyorum.

 

 

 

Prof.Dr. Abdullah İğci’nin üyesi olduğu dernekler

1-Türk Gastro-enteroloji Derneği

3-Türk Onkoloji Derneği

4-İstanbul Meme Derneği (Kurucu Üye)

5-Laparoskopik&Endoskopik Minimal İnvazif  Cerrahi  Derneği ( Kurucu üye )

6-Türkiye Öğretim Üyeleri Derneği

7-American College of Surgeons ( A.C.S.)

8-Türk Cerrahi Derneği

9-European Association of Laparoscopic Surgery (E.A.L.S.)

10.Senoloji ve Meme Bilimi Derneği

11.İstanbul Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)

12.World Society for Breast

13.Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (Kurucu Üye)

14.Meme Sağlığı Derneği (Kurucu Üye)

 

 

Prof.Dr. Abdullah İğci’nin   yayın kurulunda   bulunduğu ve hakemlik yaptığı dergiler

1-Meme Sağlığı Dergisi

2-Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi

3-İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası

5-Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi

8.Türk Onkoloji Dergisi

9- Türk Cerrahi Dergisi

10- Cerrahi Onkoloji Dergisi

Prof. Dr. Mahmut MÜSLÜMANOĞLU

img

1960 yılında İstanbul‘da doğdu, Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. 1983 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1985 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimine başladı, 1989 yılında 6 ay süre ile İngiltere‘ye gönderildi. Gastrointestinal, hepato-bilier ve kolo-rektal cerrahi konularında değişik hastanelerde çalıştı
(Stoke-on-Trent Royal Infirmary Hospital de Gastroenteroloji cerrahisi 2 ay, Birmingham Central Hospital de 1 ay Karaciğer Transplantasyonu, Hammersmith Hospital de 1 ay Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi, St. Mark’s Hospital de 1 ay kolorektal cerrahi).
1991 yılında paratiroid cerrahisinde Metilen Mavisi kullanımını inceleyen tez ile uzman oldu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı C servisinde Uzman Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1995 de Doçent oldu. 18 yabancı dilde, 34 türkçe makalesi mevcuttur ; Yabancı dildeki yayınların 8 i SCI kapsamındaki dergilerdedir ve bu yayınlara 17 kez atıfda bulunulmuştur. 7 adet kitap bölümü yazarlığı vardır, 5 adet tez yönetmiştir, 700 katılımlı (konusunda en geniş katılımlı) 4. Ulusal meme hastalıkları kongresini (İstanbul-Lütfü Kırdar), Japonyadan Mide kanseri konusunda uzman Dr Sasakoyu davet ederek canlı ameliyat yayını ve bilimsel toplantısını, Rektum kanseri konusunda İngiltereden Dr Heald ı davet ederek canlı ameliyat yayını ve bilimsel toplantısını, 6. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim toplantısının organizasyonunun düzenlenmesinde genel sekreter olarak görev almıştır.

İngilizce biliyor.
Evli.
3 Çocuğu var.

Emekli Olan Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa KEÇER

1946 yılında Manavgat’ta doğdum. Orta öğrenimimi Manavgat ve Antalya’da tamamladım. 1963-1969 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’de öğrenim gördüm. 1969-1970 yıllarında Uzunköprü’de Sosyalize Bölge hekimliği görevinde bulundum.  1971-1972 yıllarında Elazığ’da askerlik görevimi tamamladım. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği asistanlığımı tamamladıktan sonra 1977 yılında Uzman oldum. 1980 yılında Berlin Avrupa Akademisi’nde bir ay süreyle “Otorite ve Liderlik” kursuna katıldı. 1982 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldum. 1983-1985 yılları arasında Almanya Essen Üniversitesi Genel Cerrahi ve Transplantasyon Kliniği’de çalıştım. 1986 yılında İstanbul’da ilk kadavra böbrek transplantasyonu yaptı ve transplantasyon gelişimine katkıda bulundum. 1988 yılında Profesör oldum. 1992-1995 yılları arasında  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Merkezi’nde çalıştım. 2005-2008 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptım. Ulusal ve Ulusalarası dergilerde yayınlanmış 68 makale, 76 bildiri, 6 kitap bölüm yazarılığım bulunmaktadır. Cerrahi Onkoloji derneği kurucu üyesi ve Editörü, Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı, Ulusal Cerrahi Derneği ve Gastro Enteroloji Derneği üyesiyim. İngilizce ve Almanca dillerini biliyorum . Evli ve iki çocuk babasıyım.

Prof. Dr. Metin ÜNAL

img

20 Haziran 1942’de Kars’ta doğdum. 1966 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı sene İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1. Cerrahi kliniğinde cerrahi asistanlığına başladım. 1970 yılında University College of London Medical School’a gittim. 1971’de Genel Cerrahi uzmanı oldum ve aynı klinikte Genel Cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladım. 1976-1979 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Upstate Medical Centre (Syracuse) ve Downstate Medical Centre, Brooklyn, Newyork’ta fellow olarak çalıştım. 1980 yılında doçent olarak İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda çalışmaya devam ettim. 1988 yılında profesör oldum. 1986-1990 yılları arasında fakültedeki görevim ile eş zamanlı olarak  İstanbul il sağlık müdürlüğü yaptım. Onkolojik cerrahi ve meme hastalıkları ile özel olarak ilgilendim. Halen İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmaktayım.

Prof. Dr. Mesut Parlak

img

A. KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı                        : Mesut Parlak

Doğum Yeri                           : Malatya

Doğum Tarihi                       : 1940

Yabancı Dili                          : İngilizce

Uzmanlık Alanı                   : Genel Cerrahi

B. ADRES VE TELEFON NUMARALARI

İş                                           : 0212 534 02 10

Cep                                      : 0532 422 07 07

C. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi, Fakültesi ve Tarih ; Ay-gün-yıl)

Lisans                                    : İstanbul Tıp Fakültesi 22/06/1966

Yüksek Lisans                     : Genel Cerrahi Uzmanlığı 30/11/1972

Doçentlik                             : 27/04/1979 – 28/06/1979 Doçentlik Kadrosuna Atanmış

Profesörlük                        : 08/09/1988 – 13/08/1991 Profesörlük Kadrosuna Atanmış

D. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel Yayınların Listesi)

 

D1: Bilimsel Yayınlar

D1.1(YDM-ISI)            : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde

Yayımlanan Yayınlar

D1.2 (YDM-H)           : Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları

D1.3 (YDT)                 : Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

D1.4 (YDKM)            : Yurt Dışı Kitaplarda Yayımlanan Makale

D1.5 (YİM)                  : Yurt İçi Dergide Yayınları

D1.6                               : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

D2: Basılmış Kitaplar

D2.1 (YDK)                 : Yurt Dışı

D2.2 (YİK)                  : Yurt İçi

D3: Destek Proje Yürütücülüğü

 

E: AKADEMİK VE İDARE GÖREVLERİ – TARİHLERİ

10/09/1982 –  01/10/1991 tarihleri arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi.

01/10/1991 –  01/11/1994 Fakülte Kurulu Üyesi.

21/02/1991 –  10/10/1996 Senato Üyesi.

30/10/1996 – 16/04/ 1998 Dekanlık Görevi

 

F. ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI
KURULUŞLAR
1- Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği

2- Cerrahi Onkoloji Derneği

3- Türk Tıp Derneği

4- Ulusal Cerrahi Derneği

5- Gastroenteroloji Derneği

Prof. Dr. Temel DAĞOĞLU

img

 

ÖZGEÇMiŞ

Temel DAĞOĞLU

 

Doğum Tarihi                     : 20 Haziran 1942

Telefon     (iş)                    : 0212 4142000 / 31169

(ev)                                     : 0212 2235156 / 0532 5569600

Adres    (iş)                        : İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

(ev)                                     : Tarabya,Adnan Kahveci Cad. Üstay Evleri A/16-İSTANBUL

Medeni Durumu              : Evli ve 3 çocuk babası

Öğrenim Durumu:

Yıl                                                                        Kurum

1966-1972                                     İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

1960-1966                                     İstanbul Tıp Fakültesi

1957-1960                                    Kabataş Erkek Lisesi

 

Görevler:

Görev Unvanı                                                                         Görev Veri                                                                                           Yıl

Uzm.Dr.                                     İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı                                                                                1966-1980
Fellowship                                     London University College Hospital Department of                                                                           1970
General Surgery
Askerlik                                     Kasımpaşa Deniz Hastanesi                                                                                                                            1975
Fellowship                                     Upstate Medical Center Department of General Surgery                                                                    1976-1979
Downstate Medical Center Department of General Surgery

Doç. Dr.                                    Istanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı                                                                                   1980-1990
İl Sağlık Müdürü                   Sağlık Bakanlığı Istanbul II Sağlık Müdürlüğü                                                                                              1986-1991
Prof. Dr.                                    Istanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı                                                                                  1990-2009
Observer                                     Johns Hopkins Medical Faculty Breast Center                                                                                          2000-2001

Üye Olduğu Dernekler:

American College of Surgery

Türk Tabipleri Birliği

Meme Hastalıkları Dernekleri Konfederasyonu

Türk Onkoloji Derneği

Türk Ulusal Cerrahi Derneği

American – Turkish Associated Assembly

 

Yabancı Dil:

İngilizce

 

Yayınlar:

8 kitap ve çeviri editörlüğü

223 Türkçe ve İngilizce yayını

Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler

Prof. Dr. Yavuz BOZFAKIOĞLU

İletişim


Email:info@memeonkoloji.com
Tel: +90 534 02 10
Fax:+90 534 02 10

Duyurular