İstanbul Tıp Fakültesi Meme Tümör Konseyi

İstanbul Tıp Fakültesi Meme Tümör Konseyi

Günümüzde kanser tedavisi multidisipliner konseylerde tartışılarak planlanmaktadır. Bu konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu farklı açılardan değerlendirmektedir. Hastalığın bu konseylerde tartışılması tedavide en ideal yaklaşımın ve en etkin tedavinin belirlenmesini sağlar. Bu sistem tedavi başarı oranlarını arttırmaktadır.

Meme kanseri her hastada kendine özgü davranışlar sergilemektedir. İstanbul Tıp Fakültesinde 28 yıldır yapılan meme tümör konseyinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji,nükleer tıp radyoloji, genel cerrahi, plastik cerrahi, kanser genetiği uzmanları tüm hastaları tartışarak tedavi planlarını oluşturmaktadır.
29.11.2019 Cuma günü saat 8.30-10.00 arası 1313. meme hastalıkları konseyini WEB üzerinden canlı yayın yaparak daha fazla sayıda meslektaşımıza ulaşmak istemekteyiz.
Bu programda canlı olarak vaka takdimleri yapılacak, radyolojik görüntülemeler yorumlanacak, cerrahi tedavi   ve patoloji bulguları ışığında tedavi planlaması yapılacaktır. İnteraktif olarak planlanan bu etkinlikte meslektaşlarımız meme konseyi üyelerine soru sorabilme ve vaka danışma olanağı bulacaktır.
Konuyla ilgilenen meslektaşlarımız için yararlı olacağı inancındayız.
Saygılarımızla.
İstanbul Tıp Fakültesi Meme Tümör Konseyi 
 
 Not: Canlı yayın  canli.memeonkoloji.com adresi üzerinden yapılacaktır.

İletişim


Email:info@memeonkoloji.com
Tel: +90 534 02 10
Fax:+90 534 02 10

Duyurular